SPOLEČNOST

FIDE - Výrobce menstruačních vložek

Firma FIDE je výrobní společností v oblasti dámské hygieny, která na mezinárodních trzích působí již od roku 1994. Hlavní oblast aktivit představuje výroba menstruačních vložek v celé šíři současného sortimentu doprovázená vatovým programem (zejména menstruační a odličovací tampony). V oblasti menstruačních vložek vlastní 3 své značky – Micci, Oasis, Carin. Od roku 1995 firma FIDE zapojila do svého programu výrobu privátních značek a v současné době dodává privátní značky pro více než 100 obchodních partnerů nejen ze zemí EU. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí celého světa.
 

Filozofií naší firmy je nabídnout zákazníkovi výrobky nejvyšší kvality, ale za přijatelnější ceny než od významných světových výrobců.

Nejvyšší kvalita výrobků je podložena na základě následujících skutečností:

 • Firma FIDE uskutečnila rozsáhlou investici do nejmodernější technologie na výrobu ultratenkých vložek a stala se pilotním projektem německého renomovaného výrobce strojů Bikoma a softwarového inženýrství. V oblasti ultratenkých vložek se podařilo tento výrobek ještě zdokonalit vyšší savostí jádra a použitím nové konstrukce, která je chráněna úřadem průmyslového vlastnictví, s cílem zlepšit vnímání vložky.
 • Každoročně firma FIDE investuje značné finanční prostředky do výrobního procesu a doplňujícího vzdělávání svých zaměstnanců.
 • Veškerá výroba se realizuje tzv. bez dotyku lidské ruky a podléhá přísným hygienickým předpisům. Velká pozornost je věnována kvalitě vstupních surovin, jejich vlastnostem, mikrobiologické čistotě, dodržování všech deklarovaných vlastností a v neposlední řadě i technologickému pokroku. Testování kvality výrobků probíhá paralelně na specializovaných stanovištích, jakými jsou:
  • Vlastní laboratoř
  • Státní zdravotní ústav Praha – zaměřeno zejména na testování mikrobiologické čistoty
  • Hy Tec v Německu
 • Firma FIDE je držitelem certifikace ISO 9001
 • Firma FIDE je držitelem certifikace ISO 13485
 • Firma FIDE je držitelem certifikátu Státního zdravotního ústavu ČR
 • Firma FIDE je držitelem Osvědčení o zápisu užitného vzoru (Úřad průmyslového vlastnictví)
 • Firma FIDE obdržela v roce 2007 pro ultra tenké vložky titul „NEJLEPŠÍ NOVINKA ROKU 2007“ VOLBA SPOTŘEBITELŮ.
 • Firma FIDE klade velký důraz na osvětu spotřebitelů ve věci řádné a zodpovědné likvidace použitých hygienických vložek a tamponů. V této záležitosti provádí mj školení nejen svých obchodních partnerů, ale také i koncových spotřebitelek. Obaly našich výrobků jsou doplněny o nové značení, které spotřebitelky informuje, že použité výrobky nepatří do záchodu, ale do komunálního odpadu, který bude odborně zlikvidován.
Osveta
 
 

Prioritou zájmů naší firmy je jednak dosáhnout maximální spokojenosti svých zákazníků, ale zároveň chceme být i prospěšní a nápomocni společnosti občanů – zejména zdravotně postižených, kterým vytváříme několik desítek pracovních míst, a zároveň finančně podporujeme děti v dětských domovech.

Důležitá je pro nás i otázka životního prostředí. Naše výroba nevytváří ve výrobním procesu žádné nebezpečné odpady.

FIDE - Výroba a inovace

Firma FIDE se nezabývá pouze výrobou menstruačních vložek, ale realizuje i svůj vlastní vývojový program v této oblasti. Na základě požadavků z trhu, vývojových trendů v oblasti surovin jsou vyvíjeny a testovány nové výrobky.

V roce 1995 jsme vytvořili náš první vlastní typ nočních vložek, který se po řadě inovací úspěšně prodává dodnes, zejména do zemí Západní Evropy.

V roce 2001 firma FIDE ve spolupráci s výrobcem technologií německou firmou BIKOMA vytvořila nový trend v oblasti moderních ultra tenkých vložek, který je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví. Podstatou je nové absorpční jádro, které netvoří savý papír jak je obvyklé, ale dvě protilehlé vrstvy savé celulózy a přesně rozmístěný superabsorbent. Výhodou těchto ultra tenkých vložek je jejich vyšší absorpční rychlost než u savého papíru, vyšší absorpční kapacita a minimální zpětný průsak.

Pro výrobu ultra tenkých vložek firma FIDE vlastní nejmodernější výrobní technologii BIKOMA DEDE 300 a vysokorychlostní balící automat OPTIMA OM2 - oba stroje jsou od německých výrobců. Veškerá výroba je plně automatizována bez dotyku lidské ruky. Výroba nočních vložek a vložek standardního typu probíhá na zmodernizované technologii vlastní konstrukce, jejímž základem byl SW 95 a balící automat FAST 300 - oba stroje jsou od italských výrobců.

Veškeré výrobky společnosti FIDE jsou testovány stupňovitě:

 • ve vlastní laboratoři a denně porovnávány se schválenými etalony
 • ve Státním zdravotním ústavu v Praze (ověřování mikrobiologické čistoty)
 • v nezávislé laboratoři Hy-Tec v Německu
 • v laboratořích našich dodavatelů surovin, kde zkoumáme vliv inovací surovin na finální výrobek

Volba spotřebitelů 2012 – Nejlepší novinka
 

 

V roce 2012 zvítězila firma FIDE v kategorii dámská hygiena se svým revolučním výrobkem v podobě unikátní kombinace dámské menstruační vložky s probiotickou kulturou, Carin ProBiotic, v soutěži Volba spotřebitelů roku – Nejlepší novinka. 
 

Volba spotřebitelů 2007 – Nejlepší novinka

 
 

V roce 2007 zvítězila firma FIDE v kategorii dámská hygiena se svojí řadou menstruačních vložek Carin Ultra v soutěži Volba spotřebitelů roku – Nejlepší novinka.