Your Sanitary Napkins Producer

FIDE - Výroba a inovace

Firma FIDE se nezabývá pouze výrobou menstruačních vložek, ale realizuje i svůj vlastní vývojový program v této oblasti. Na základě požadavků z trhu, vývojových trendů v oblasti surovin jsou vyvíjeny a testovány nové výrobky.

V roce 1995 jsme vytvořili náš první vlastní typ nočních vložek, který se po řadě inovací úspěšně prodává dodnes, zejména do zemí Západní Evropy.

V roce 2001 firma FIDE ve spolupráci s výrobcem technologií německou firmou BIKOMA vytvořila nový trend v oblasti moderních ultra tenkých vložek, který je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví. Podstatou je nové absorpční jádro, které netvoří savý papír jak je obvyklé, ale dvě protilehlé vrstvy savé celulózy a přesně rozmístěný superabsorbent. Výhodou těchto ultra tenkých vložek je jejich vyšší absorpční rychlost než u savého papíru, vyšší absorpční kapacita a minimální zpětný průsak.

Pro výrobu ultra tenkých vložek firma FIDE vlastní nejmodernější výrobní technologii BIKOMA DEDE 300 a vysokorychlostní balící automat OPTIMA OM2 - oba stroje jsou od německých výrobců. Veškerá výroba je plně automatizována bez dotyku lidské ruky. Výroba nočních vložek a vložek standardního typu probíhá na zmodernizované technologii vlastní konstrukce, jejímž základem byl SW 95 a balící automat FAST 300 - oba stroje jsou od italských výrobců.

Veškeré výrobky společnosti FIDE jsou testovány stupňovitě:

  • ve vlastní laboratoři a denně porovnávány se schválenými etalony
  • ve Státním zdravotním ústavu v Praze (ověřování mikrobiologické čistoty)
  • v nezávislé laboratoři Hy-Tec v Německu
  • v laboratořích našich dodavatelů surovin, kde zkoumáme vliv inovací surovin na finální výrobek

Laboratoř firmy Fide Laboratoř firmy Fide Laboratoř firmy Fide Testování vložek

„KOUPÍ NAŠICH VÝROBKŮ DÁVÁTE PRÁCI TĚLESNĚ POSTIŽENÝM” ISO 9001